Algemene voorwaarden | LoyalBrand

12 jaar garantie

Beste prijs garantie

Bel met 020-2440-962 voor een gratis consult

Onze algemene voorwaarden

Bij LoyalBrand willen we niets liever dan dat jij tevreden bent. Niet alleen met je Herman Miller bureaustoel, maar ook met onze service. In deze algemene voorwaarden hebben we daarom alle afspraken op een rij gezet. Zo weten jij en wij precies waar we aan toe zijn. Deze voorwaarden gelden dus voor jou als klant en voor ons als bedrijf, voor alle producten, overeenkomsten en offertes van de webshop. Je bent klant als je iets bij LoyalBrand koopt of bestelt.

Overeenkomst en aanpassingen

Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, dus zonder verplichting. Behalve als er bij het aanbod een termijn voor goedkeuring staat. Je hebt als klant pas een overeenkomst met LoyalBrand als je een schriftelijke (order)bevestiging van ons krijgt of als we je bestelde product(en) bij je afleveren. 

Op onze site vind je allerlei aanduidingen van onze producten, zoals:

 • Afbeeldingen
 • Tekeningen
 • Maten
 • Gewichten
 • Rendementen
 • Kleuren
 • Eigenschappen van een proefexemplaar

Zie dit allemaal als indicaties: soms wijkt een kenmerk in het echt iets af. Zo’n kleine afwijking is normaal en is daarom jouw eigen risico en voor jouw eigen rekening. Zijn er grote afwijkingen? Dan komen we je natuurlijk graag tegemoet. We lossen het samen op en gaan net zolang door tot je tevreden bent.

Ook bij ons sluipt er weleens een foutje in. Vergissen we ons of maken we een fout, bijvoorbeeld bij de prijs van een aanbieding? Dan hoeven we onze overeenkomst met jou niet na te komen en dus het product niet bij je af te leveren. Ook mag je geen schadevergoeding van ons eisen. We laten je weten wat er mis is gegaan en lossen het dan samen met je op, totdat je tevreden bent.

Levering

We doen ons best om de bezorgtijd zo goed mogelijk aan te geven, zodat jij je bureaustoel of ander product snel in huis hebt. Maar we zijn niet verplicht om ons hieraan te houden. Soms wordt het iets later, maar we doen er alles aan om dat te voorkomen.

We bezorgen je bestelde product(en) via PostNL of DHL. Wij verzorgen dus de levering, tenzij je aangeeft dat je dat niet wilt. Raakt je stoel kwijt bij het transportbedrijf of ontstaat er onderweg schade? Dan sturen we een nieuwe op of herstellen de schade. Zodra je je bestelling aanneemt, komen de producten voor jouw risico.

Weiger je je bestelling aan te nemen? Of geef je ons niet de informatie en instructies die we nodig hebben voor de bezorging? Dan slaan we je bestelling op en zijn het risico en de kosten hiervan voor jou.

Prijzen

Alle prijzen in de webshop zijn in euro’s en inclusief btw (omzetbelasting). Bij aanbiedingen zijn de bedragen gebaseerd op de bestaande prijzen tijdens die aanbieding of bevestigd via de LoyalBrand-webshop.

Betaling

Je hebt bij LoyalBrand 3 opties om te betalen:

 • Vooruitbetalen met iDeal (dat gaat via Mollie) of PayPal. Als je hiervoor kiest, hoeven we de bestelde producten niet bij je af te leveren zolang je niet het volledige factuurbedrag aan ons hebt betaald.
 • Achteraf betalen met Klarna. Hiervoor gelden de voorwaarden van Klarna. 
 • Het bedrag zelf overmaken naar onze rekening. In dat geval krijg je een directe factuur die je binnen 14 dagen moet betalen. 

Bestel je meerdere producten en bezorgen we ze niet in 1 keer? Dan mogen we ze per deellevering aan je factureren. Je mag geen vordering op ons verrekenen met het bedrag dat we bij je in rekening hebben gebracht.

Als je te laat betaalt, schakelen we een incassobureau in. We brengen de gemaakte incassokosten bij je in rekening. Het gaat dan om kosten die verdergaan dan alleen:

 • Het versturen van 1 aanmaning
 • Het doen van 1 (niet aanvaard) schikkingsvoorstel
 • Het inwinnen van eenvoudige inlichtingen
 • Het samenstellen van een dossier (op de normale manier)

We stellen deze kosten vast op basis van de richtlijnen die daar op dat moment voor gelden bij rechtbanken in Nederland. Maar natuurlijk hopen we dat het niet zover komt.

Garantie

Op alle Herman Miller bureaustoelen krijg je 12 jaar garantie. Maak je terecht gebruik van de garantie? Dan herstellen we de gebreken of je krijgt een volledig nieuwe stoel. Daarvoor werken we samen met de firma ChairRepair, die onderdeel is van Herman Miller. Volg deze stappen als je gebruik wilt maken van de garantie:

 1. Stuur een mail naar info@chairrepair.nl en zet info@loyalbrand.nl in de cc. Leg in de mail zo precies mogelijk uit wat je klacht is over de stoel, dus wat er mis is en waarom je gebruik wilt maken van de garantie.
 2. Zet in je mail de volgende gegevens:
  1. Naam
  2. Adres en woonplaats
  3. Mobiel telefoonnummer
  4. E-mailadres
  5. Een foto van het productielabel dat onder de stoel geplakt is
 3. De specialist van ChairRepair neemt contact met je op en plant zo snel mogelijk een afspraak met je in.
 4. De specialist komt bij je thuis of op kantoor op de afgesproken tijd en herstelt het gebrek ter plekke, of zorgt dat je een nieuwe stoel krijgt.

Tijdens de afspraak beslist de expert van ChairRepair ter plaatse of je een nieuwe stoel ontvangt of dat het een reparatie wordt. In het laatste geval herstelt de specialist je bureaustoel direct, want vrijwel alle onderdelen heeft ChairRepair op voorraad. Omdat de garantie van Herman Miller zo uitgebreid is, is dit in de regel zonder kosten voor jou. Maar valt de afwijking niet onder de garantie? Dan betaal je zelf de rekening van ChairRepair. De beslissing hierover van Herman Miller is bindend.

De garantie vervalt als de fouten, gebreken of afwijkingen het gevolg zijn van:

 • Onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van het product, door jou als klant of door een derde partij.
 • Een oorzaak van buitenaf, zoals brand- of waterschade.
 • Door jouzelf of een derde partij aangebrachte wijzigingen, zonder toestemming van LoyalBrand.

Retourneren

We passen de Wet Kopen Op Afstand ruimhartig toe. Je mag een artikel retourneren binnen 14 dagen na ontvangst van je bestelling. Is het bijvoorbeeld 18 of 30 dagen later? Daar doen we niet moeilijk over: ook dan mag je je product gewoon terugsturen. Retourneren is helemaal gratis. Zo werkt het:

 1. Doe je retouraanvraag via de shop in je winkelmandje.
 2. Beantwoord de vragen en volg de aangegeven stappen.
 3. Wij maken een afspraak met je om de stoel gratis op te halen. Dat doen we altijd binnen 10 dagen. We nemen ‘m zo mee, je hoeft dus geen kartonnen dozen of ander verpakkingsmateriaal te bewaren.
 4. We inspecteren de stoel en nemen deze mee. Je krijgt een ontvangstbewijs.
 5. Laat ons weten dat je stoel is opgehaald. Zo kunnen we je sneller terugbetalen.
 6. Je krijgt het volledige aankoopbedrag binnen 4 dagen teruggestort op je rekening. We maken het over naar de rekening waarmee je de betaling hebt gedaan.

Sommige artikelen nemen we niet terug. Het gaat dan om gepersonaliseerde stoelen die je zelf via de productconfigurator hebt samengesteld en andere producten die speciaal voor jou gemaakt zijn.

Officieel geldt de Wet Kopen Op Afstand alleen voor consumenten. Maar bij LoyalBrand hebben we ook een soepel beleid voor bedrijven en instellingen. Dus wil je als bedrijf een of meerdere producten retourneren? Neem contact met ons op, dan lossen we het samen op. Als het gaat om voorraadproducten, nemen we die gewoon terug op dezelfde manier als bij consumenten.

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar heerco@loyalbrand.network. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Eigendom van de producten

Zolang je je bestelling en eventuele incassokosten niet of gedeeltelijk betaald hebt, blijven de producten eigendom van LoyalBrand. Als je de producten al in huis hebt, moet je ze in dat geval zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van LoyalBrand bewaren. Totdat ze jouw eigendom zijn, mag je ze niet verpanden aan derden, bezwaren of overdragen. Normaal gebruik mag wel.

Als je na lange tijd nog steeds niet hebt betaald, ondanks de inzet van een incassobureau, dan mogen we de producten van je terugnemen. We komen ze dan ophalen. Hier moet je aan meewerken. Dat betekent dat je ons toegang geeft tot de ruimte waar de producten zijn en ons de kans geeft om ze te inspecteren. Heb je een deel van het verschuldigde bedrag betaald? Dan storten we dat terug op je rekening nadat we de producten hebben meegenomen.

Beëindiging van de overeenkomst

Je bent in verzuim als je een of meerdere verplichtingen uit je overeenkomst met LoyalBrand niet nakomt, bijvoorbeeld als je je bestelling niet of gedeeltelijk betaalt. In zo’n geval mogen we de overeenkomst met jou beëindigen, zonder dat je recht hebt op een schadevergoeding. We brengen je daarvan schriftelijk op de hoogte. We eisen het verschuldigde bedrag dan alsnog van je op. Of we komen de producten bij je ophalen, zoals hierboven omschreven staat bij ‘eigendom van de producten’.

Vraag je uitstel van betaling aan, ben je failliet of wordt er beslag gelegd op (een deel van) je vermogen? Dan mogen we de overeenkomst direct beëindigen, zonder dat je recht hebt op een schadevergoeding. Alle gefactureerde bedragen worden dan direct opeisbaar.

Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk als een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Er is sprake van overmacht bij onvoorziene omstandigheden (ook economische) die buiten de schuld van LoyalBrand zijn ontstaan, zoals:

 • Ernstige storing in het bedrijf, bijvoorbeeld brand
 • Noodgedwongen inkrimping van de productie
 • Stakingen en uitsluitingen bij LoyalBrand en/of onze toeleveringsbedrijven
 • Oorlog
 • Vijandelijkheden
 • Staat van beleg
 • Mobilisatie
 • Vertragingen in het transport
 • Vertragingen of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden, waaronder toeleveringsbedrijven

Tijdens de periode van overmacht stoppen onze verplichtingen zolang de situatie van overmacht aanhoudt. Duurt het langer dan 3 maanden? Dan mogen zowel jij als klant als wij de overeenkomst beëindigen. We hebben in dat geval beide geen recht op een schadevergoeding.

Kunnen we wel aan een deel van onze verplichtingen voldoen? Dan krijg je een aparte factuur van het gedeelte dat we wel aan je geleverd hebben.

Aansprakelijkheid

Lijd je schade? Dan zijn wij daar alleen aansprakelijk voor als we die schade met opzet of door bewuste roekeloosheid hebben veroorzaakt. Als dat zo is, krijg je het uiteraard vergoed. De hoogte van die vergoeding is maximaal het factuurbedrag. Ben je verzekerd tegen de geleden schade? Dan zijn wij er niet aansprakelijk voor. Neem contact met ons op als je schade hebt, dan lossen we het samen op. We gaan door tot je tevreden bent, want we willen niets liever dan blije klanten.

Toepasselijk recht en geschillen

Als er onduidelijkheid is over deze algemene voorwaarden, dan moeten ze uitgelegd worden naar de geest ervan. Deze voorwaarden en overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Is er een conflict en komen we er echt niet samen uit? Dan gaan we naar een bevoegde rechter in het rechtsgebied waar LoyalBrand is gevestigd. Maar we gaan ervanuit dat dat niet nodig is. We doen er namelijk alles aan om jou blij te maken en stoppen pas als je 100% tevreden bent.

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door LoyalBrand b.v gevestigd te Bergen NH verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en offertes door gebruiker, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van gebruiker of door feitelijke uitvoering door gebruiker komt een overeenkomst tot stand.
2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van gebruiker.
2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van gebruiker ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Levering vindt plaats met lokaal transport. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
3.2 Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
3.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat gebruiker het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
3.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen of bevestigd via de Loyalbrand webshop.

Betaling
5.1 Betaling dient naar keuze plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum of middels vooruitbetaling De klant is niet gerechtigd om enige vordering op gebruiker te verrekenen met de door gebruiker in rekening gebrachte bedragen.
5.2 Gebruiker heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
5.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door gebruiker aangewezen bank- of girorekening. Gebruiker heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door gebruiker, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door gebruiker is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade.
5.4 Gebruiker is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
5.5 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW.
5.6 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan gebruiker verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of gebruiker buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van gebruiker om schadevergoeding te vorderen.
5.7 Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
5.8 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Garantie
6.1 Indien door gebruiker aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. De productgarantie op de Herman Miller bureaustoelen bedraagt twaalf jaar.
6.2 Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal gebruiker de te leveren producten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien gebruiker de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan gebruiker.
6.3 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Reclames
7.1 Eventuele klachten over een door gebruiker geleverd product, dienen terstond door de klant aan gebruiker schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant gebruiker, binnen 7 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
7.2 De klant heeft het recht goederen binnen 14 dagen te retourneren die als voorraadproduct herkenbaar zijn gemaakt. Gebruiker initieert dat het product op afspraak wordt opgehaald. De vergoeding daarvoor bedraagt 50 Euro. Na ontvangst name van retourzendingen wordt binnen 4 dagen de koopprijs aan de klant gerestitueerd.
7.3 Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft gebruiker het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van gebruiker, zolang de klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
8.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren.
8.3 De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
8.4 Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens gebruiker tekort schiet of gebruiker goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en de gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor gebruiker uit de terugneming voortvloeien.

Ontbinding en beëindiging
9.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
9.2 In geval van verzuim van de klant is gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan gebruiker verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
9.3 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Overmacht
10.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
10.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van gebruiker.
10.3 Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid
11.1 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.
11.2 De totale aansprakelijkheid van gebruiker zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door gebruiker aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
11.3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
12.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
12.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

13.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 1. 2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

13.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

13.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Lees ook alles over ons privacybeleid.