Privacyverklaring | LoyalBrand

12 jaar garantie

Beste prijs garantie

Bel met 020-2440-962 voor een gratis consult

Privacybeleid

Privacybeleid LoyalBrand B.V. 

https://www.loyalbrand.nl/shop 

Over ons privacybeleid 

LoyalBrand B.V. geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van LoyalBrand B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 27/07/2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens wij van jou verzamelen, waar we deze gegevens voor gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel met derden delen. Ook leggen we aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Heb je vragen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken, Heerco van der Galiën. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking 

Hieronder lees je op welke manier wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkelsoftware

 

WooCommerce 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je voor onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, delen we met deze partij. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen over jouw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

 

WooCommerce hosting 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor YourHosting. Persoonsgegevens die je voor onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, delen we met deze partij. YourHosting heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. YourHosting is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

 

Webhosting

 

YourHosting 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van YourHosting. YourHosting verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. YourHosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. YourHosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

YourHosting 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van YourHosting. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. YourHosting heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Payment processors

 

PayPal

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de betaaldienstverlener PayPal. PayPal verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens, zoals je bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. PayPal bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Mollie 

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens, zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Mollies dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Klarna 

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens, zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie over jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

 

Google 

Wij verzamelen reviews via het platform van Google. Als je een review achterlaat via Google, dan ben je verplicht om je naam en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Google publiceert jouw naam ook op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. Als wij jou uitnodigen om een review achter te laten, delen wij je naam en e-mailadres met Google. Zij gebruiken deze gegevens alleen met het doel jou uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Google behoudt zich het recht voor om voor het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij aan Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen over de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google derden inschakelt.

 

Verzenden en logistiek

 

PostNL 

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

DHL 

Als je een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

 

Reeleezee (Exact) 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Reeleezee (Exact). Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details over je bestelling. Deze gegevens gebruiken we voor het administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Reeleezee (Exact) is tot geheimhouding verplicht en behandelt jouw gegevens vertrouwelijk. Reeleezee (Exact) gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onze dienstverlening. Dat houdt in dat het doel van de verwerking altijd een direct verband heeft met de opdracht die je geeft. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor gerichte marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens delen we niet met derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die onze website automatisch verzamelt, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen moet LoyalBrand B.V. op basis van een wettelijke verplichting jouw gegevens delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van de overheid. In zo’n geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons hiertegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt. 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Als je dit bij ons aangeeft, vatten wij dit ook op als een vergeetverzoek. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten wij facturen met jouw (persoons)gegevens bewaren. Deze gegevens bewaren wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt. Maar onze medewerkers hebben dan geen toegang meer tot jouw klantprofiel en de documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben gemaakt.

Jouw rechten 

Op basis van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten als het gaat om de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen je hieronder uit welke rechten dat zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens alleen naar jouw bij ons bekende e-mailadres. Als je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, vragen wij je om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Bij een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken Heerco van der Galiën. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

Rectificatierecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken Heerco van der Galiën. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat je gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken Heerco van der Galiën. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken Heerco van der Galiën. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Waarschijnlijk zetten wij in zo’n geval de dienstverlening niet langer voort, omdat we de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kunnen garanderen.

Recht van bezwaar en overige rechten 

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van LoyalBrand B.V. Als je bezwaar maakt, staken wij onmiddellijk de gegevensverwerking in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is je bezwaar gegrond? Dan stellen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking en staken we daarna de verwerking blijvend. 

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zo’n manier dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is? Neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken Heerco van der Galiën.

 

Cookies 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Cookies van derde partijen 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij hebben altijd het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij al verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens 

LoyalBrand B.V. 

Kogendijk 12, 1862 XD Bergen Nederland T (020) 244-0962 E heerco@loyalbrand.network 

Contactpersoon voor privacyzaken 

Heerco van der Galiën